Bijna de helft van onze huurders met een lager inkomen krijgt een huurverhoging tussen 0 en 1,4%

donderdag 12 april 2018

Ymere vindt betaalbaarheid voor haar huurders belangrijk. Daarom kijkt zij bij de jaarlijkse huurverhoging naar het inkomen van de huurder en de hoogte van de huur. In totaal krijgt 46% van de huurders met een inkomen lager dan € 41.056 een huurverhoging tussen de 0% en 1,4% (inflatie). De SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) heeft een positief advies gegeven over de huurverhoging. Zo zorgen we ervoor dat onze huurders goed en betaalbaar wonen in de Metropoolregio Amsterdam.

huurverhoging 2018

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2018 met maximaal 3,9% omhoog. Wie meer verdient dan € 41.056 mag een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging van maximaal 5,4% krijgen.

Ymere matigt de jaarlijkse huurverhoging voor het vierde achtereenvolgende jaar

Ymere koppelt de huurverhoging voor huurders met een inkomen lager dan € 41.056 aan de hoogte van de huur: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. Alleen bij sociale huurders met een huur tot € 417 kan een huurverhoging van 3,9% voorkomen. Deze huurders hebben een relatief lage huur. Bij een huur boven de € 597 per maand is de verhoging maximaal 0,8%.

Ymere vindt het wel zo eerlijk dat iemand die meer kan betalen, ook meer betaalt. Huurders die meer dan € 41.056 verdienen krijgen tot € 710 huur per maand, een huurverhoging van 5,4%. Daarboven wordt de huurverhoging lager, afhankelijk van het woninggebied waar de huurder woont. Bijna 60% van deze huurders met een huur boven de € 710 krijgt daardoor niet het maximale percentage.

SHY geeft positief advies over de huurverhoging

De huurdersorganisaties en Ymere zijn er in goed overleg uit gekomen. Ymere heeft een positief advies ontvangen.

Wilma van Lijf, voorzitter SHY: "We hebben een pittig maar constructief overleg gevoerd met Ymere. Wij zijn tevreden over het resultaat. Een groot deel van de huurders met een laag inkomen krijgt geen tot hooguit een huurverhoging tot de inflatie. De middeninkomens krijgen een huurverhoging die meer gematigd is dan die van vorig jaar."

Ber Bosveld, lid directieraad Ymere: "Wij zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. We hebben constructief overleg gevoerd met de SHY wat geleid heeft tot een positief advies op ons voorstel." De kern van het voorstel is dat we de verhoging voor een aanzienlijk deel van de lage inkomens kunnen beperken tot de inflatie."

De huurverhogingen worden ingevoerd per 1 juli 2018. Huurders ontvangen voor 1 mei de brief over hun huurverhoging. Huurders van vrijesectorwoningen krijgen voor 1 juni bericht.

We hebben ook een infographic over onze huurverhoging.


Newsalert

Meld u aan voor de newsalert en ontvang bij nieuwe artikelen een melding in uw mailbox.


Deel deze pagina

Plaats op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel op WhatsApp