Wat is er gebeurd in de Rudolf Dieselbuurt?

vrijdag 13 april 2018

AMSTERDAM - Woningcorporatie Ymere werd op 26 maart door de politie op de hoogte gesteld dat één van haar woningen in de Rudolf Dieselbuurt was gekraakt. “Toen we dat zelf die middag hadden vastgesteld, hebben we direct een afspraak gemaakt voor het doen van aangifte van huisvredebreuk, kraak en onrechtmatig gebruik van energie”, aldus regiomanager Chris Pettersson van Ymere. “Dat kon na het maken van een afspraak op het politiebureau in Diemen op 29 maart. Een eerder tijdstip was niet mogelijk.”

Tussen 2 en 5 april 2018 zijn nog eens 9 Ymere-woningen en één bedrijfsruimte in de wijk gekraakt. Daarvan heeft de corporatie op dezelfde dag op 5 april aangifte gedaan bij de politie. Deze aangifte is op 6 april uitgebreid met informatie over de kraak van 10 woningen. Op 6 april constateerde Ymere dat er nog twee woningen extra waren gekraakt. Het was niet mogelijk dezelfde dag nog aangifte te doen. Voor deze aangifte is een afspraak gemaakt. De eerstvolgende mogelijkheid was 9 april om 08.00 uur op het politiebureau in Diemen.

In de Rudolf Dieselbuurt in Amsterdam-Oost staan 124 sociale huurwoningen die zo zijn versleten dat ze na de zomer worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen circa 300 sociale huurwoningen.

Ymere was druk bezig met het weer verhuren van afgelopen maanden leeggekomen woningen nadat duidelijk werd dat de verwachte sloopdatum in april niet werd gehaald. Pettersson: “Toen we hiermee bezig waren, zijn we overvallen door kraakacties. Van de 124 woningen in de wijk zijn er nu 22 gekraakt, plus één bedrijfsruimte.” Kraken is sinds 2010 verboden in Nederland.

Om het kraken van meer woningen te voorkomen heeft Ymere de verhuuractiviteiten versneld. Sloopwoningen die uit de verhuur waren genomen zijn, voor zover mogelijk, weer technisch verhuurklaar gemaakt. “Alle acties rondom dit dossier zijn besproken, gedeeld en afgestemd met het Openbaar Ministerie, de gemeente en politie”, aldus Pettersson.

Medewerkers en de advocaat van Ymere hebben na het kraken van de eerste woningen kort gesproken met vertegenwoordigers van We Are Here. Ook is er contact geweest met hun raadsman. Ook zijn Ymere medewerkers door krakers in de wijk aangesproken. De groep is door en namens Ymere medegedeeld dat kraken van Ymere-bezit niet wordt getolereerd. Ook is hen te verstaan gegeven niet nog meer woningen te kraken.

Tijdens het verhuurproces om de woningen weer tijdelijk te kunnen verhuren zijn in totaal drie incidenten geweest waarbij krakers medewerkers van Ymere en een door de corporatie ingeschakelde externe partij zijn bedreigd en gehinderd in de uitvoer van werkzaamheden. Dat is gemeld bij de politie en er zijn aangiftes gedaan.

Na het laatste incident waarmee een medewerker van Ymere bijna werd overlopen door krakers bij het verhuurklaar maken van in totaal twee woningen is door de corporatie een particulier beveiligingsbedrijf ingezet. De opdracht aan de beveiligers was het begeleiden van Ymere-medewerkers tijdens hun werkzaamheden en het ontmoedigen van het kraken van nog meer woningen. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente Amsterdam zijn over de maatregel geïnformeerd. “We betreuren dat mogelijk de indruk kan zijn gewekt dat ze de openbare ruimte aan het beveiligen waren. Dat is een taak van de politie. In de loop van de eerste werkdag is de werkinstructie aan beveiligers nogmaals aan hen zorgvuldig uitgelegd. Ze waren er voor mijn collega’s en ons vastgoed”, benadrukt Pettersson.

Ymere heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om de gekraakte woningen met spoed te ontruimen. De met deze zaak belaste officier van justitie heeft ter beoordeling van dit ontruimingsverzoek Ymere gevraagd om gegevens aan te leveren. Pettersson: “De vragen zijn in fases binnengekomen, ze zijn ook in hetzelfde ritme beantwoord. Alle informatie was op 7 april in bezit van het Openbaar Ministerie, waarna de officier van justitie besloot niet tot spoedontruiming over te gaan. Justitie liet de krakers op 8 april per brief weten dat ze maximaal 8 weken de tijd hebben om te vertrekken. Dat is uiterlijk 4 juni.”


Newsalert

Meld u aan voor de newsalert en ontvang bij nieuwe artikelen een melding in uw mailbox.


Deel deze pagina

Plaats op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel op WhatsApp