Ymere blijft investeren in nieuwbouw, onderhoud en renovatie

donderdag 24 mei 2018

AMSTERDAM – Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft cijfers gepubliceerd over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties voor 2018 (IBW2018). Het is de derde keer dat deze kengetallen op een rij zijn gezet. Het doel is om het inzicht te vergroten in de financiële mogelijkheden van de corporaties.​

De indicatie voor de omvang van de bestedingsruimte laat zien hoeveel financiële middelen een woningcorporatie extra kan investeren bovenop het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen investeringen, projecten en huurbeleid in haar meerjarenplanning.

Voor Ymere komt de IBW 2018 uit op nihil. Dit is de uitkomst van de rekenmethode die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de tweede keer hanteert. Net als vorig jaar heeft het WSW de reserveringen die Ymere heeft gemaakt om aan haar toekomstige financiële verplichtingen te voldoen, opgeteld bij het totale leningenvolume. Op basis van die uitkomst heeft het ministerie bepaald dat onze extra indicatieve bestedingsruimte nihil is.

Financieel gezond

Wat betekent dit voor huurders van en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam waar Ymere actief is? "Er verandert helemaal niets. We zijn financieel gezond", legt financieel-bestuurder Ber Bosveld van Ymere uit. "Alle plannen die we hebben gemaakt voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie gaan gewoon door. Wij zijn een grote corporatie en hebben daardoor ook een hoog leningenvolume. Maar de vooruitzichten zijn goed, waardoor toezichthouder WSW vertrouwen heeft in onze draagkracht. Conform ons Financieel Meerjarenplan starten we in de periode 2018 – 2022 met de bouw van 1800 sociale huurwoningen in de Metropoolregio Amsterdam" Bosveld vervolgt: "In de prestatieafspraken die we met onze gemeenten en huurders maken, komen we tot de concrete invulling van onze financiële mogelijkheden en maken we afspraken over de lokale volkshuisvestelijke opgave.”

Zoals uitgebreid staat toegelicht in ons jaarverslag 2017, blijft Ymere investeren naar vermogen om haar kerntaak uit te voeren: het zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen in de Metropoolregio Amsterdam. Onze Strategie 2016+ is onze koers om op deze weg verder te gaan.

Meer informatie over de IBW2018 en de bedragen is te vinden op de site van www.woningwet2015.nl.


Newsalert

Meld u aan voor de newsalert en ontvang bij nieuwe artikelen een melding in uw mailbox.


Deel deze pagina

Plaats op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel op WhatsApp