Woningcorporatie Portaal neemt Leidse sociale huurwoningen van Ymere over

donderdag 5 juli 2018

Ber Bosveld (links) draagt symbolisch de sleutels over van huurwoningen van Ymere aan zijn collega Dirk Jan van der Zeep van woningcorporatie Portaal. foto: Martine Goulmy

LEIDEN - Woningcorporatie Ymere verkoopt een groot deel van haar bezit in Leiden aan woningcorporatie Portaal. Het gaat om 867 woningen, vrijwel allemaal sociale huurwoningen.  

Beide corporaties sloten vandaag een koopovereenkomst. De betrokken huurders, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden zijn hier vandaag over geïnformeerd. De komende maanden werken de corporaties samen aan de voorbereiding van de overdracht. Eind dit jaar vindt de daadwerkelijke levering van de woningen plaats.  

Zittende huurders kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over. De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen.  

Door de verkoop trekt Ymere zich bijna helemaal terug uit Leiden om zich te concentreren op een aaneengesloten woningmarktgebied in de noordelijke randstad: de Metropoolregio Amsterdam. De koop van deze woningen door Portaal voorkomt het risico dat het aantal sociale huurwoningen in Leiden afneemt.  

Huurders in goede handen 

"Ik ben blij met de overdracht van onze woningen aan de collega's van woningcorporatie Portaal. We delen dezelfde doelstelling om deze woningen sociaal te blijven verhuren. Daarmee zorgen we ervoor dat ook mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen”, zegt financieel bestuurder Ber Bosveld van Ymere. "Onze huurders zijn bij Portaal in goede handen." De opbrengst van de verkoop investeert Ymere in sociale volkshuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam.  

Voor Portaal is de koop van een deel van de Leidse Ymere-portefeuille een logische aanvulling. “Portaal neemt verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden. Wij willen bijdragen aan voldoende, betaalbare en goede huurwoningen voor onze zittende en toekomstige huurders”, aldus bestuurder Dirk Jan van der Zeep van Portaal. Portaal financiert de overname uit lopende geldstromen. De aankoop heeft geen gevolgen voor bestaande en toekomstige investeringen, onderhoud of huurbeleid. 

Met de transactie is een bedrag gemoeid van 91 miljoen euro. Het betreft in totaal 894 zogenoemde verhuureenheden: 844 sociale huurwoningen, 23 vrije sector huurwoningen, 27 bergingen, garages, boxen en parkeerplekken. In het aankoopbedrag is rekening gehouden met de nog verder in te vullen volkshuisvestelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van de woningen.


Newsalert

Meld u aan voor de newsalert en ontvang bij nieuwe artikelen een melding in uw mailbox.


Deel deze pagina

Plaats op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel op WhatsApp