Grote brandoefening seniorencomplex Almere

dinsdag 16 oktober 2018

Bewoners van seniorencomplex De Witte Toren in Almere oefenen samen met de brandweer Flevoland wat te doen bij brand

ALMERE – Brand in huis wil iedereen voorkomen. Je verkleint de risico’s op brand door veilig te koken, slim om te gaan met elektrische apparaten, rook- en brandmelders op te hangen en door veilig te klussen. Maar als er toch brand uitbreekt, wat dan? De bewoners van seniorencomplex De Witte Toren in Almere vroegen woningcorporatie Ymere om hulp. Samen met de brandweer in Almere maken ze er woensdag 17 oktober een grote brandoefening van. Met nepvuur, rook en een loeiend brandalarm. “Tempo, tempo!”

Omdat een ongeluk letterlijk in een klein hoekje zit -een pan laten droog-koken bijvoorbeeld- is er veel aandacht voor preventie. De brandweer in Almere gaf onlangs aan de bewoners tips en advies hoe een brand te voorkomen. En wat te doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt?

“Veel bewoners waren erg blij met deze informatie. Het zijn mensen waarvan de zelfredzaamheid vermindert bij het stijgen van de leeftijd. Als je steunt op een rollator ben je toch minder mobiel”, weet regiomanager Kim Ronner van Ymere. “Via de bewonerscommissie kwam onlangs het verzoek of we de theorie konden omzetten in een praktijkoefening. Goed idee! En dat vond de brandweer in Almere ook.”

Levensecht
Nu oefent de brandweer dagelijks, maar een oefening als deze is voor hen ook bijzonder. “We oefenen geregeld met levensgrote poppen. Maar nu trainen we in een écht seniorencomplex met échte mensen. Dat maakt het ook voor ons extra realistisch. Bovendien leren we het gebouw goed kennen”, zegt Piet Buiten van de brandweer Flevoland. “Dat komt weer van pas bij een echte uitruk.”

Kwetsbare ouderen
In 2017 waren er 27 woningbranden met in totaal 28 slachtoffers, blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar. Ouderen zijn dus kwetsbaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen, doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en hierdoor meer risico lopen.

Regiomanager Kim Ronner vindt dit soort oefeningen daarom erg belangrijk. “De veiligheid van onze bewoners staat altijd voorop. Op deze manier worden bewoners actief betrokken bij de brandveiligheid in hun directe woonomgeving. Zeker als je wat ouder bent en minder mobiel, is zelfredzaamheid belangrijk. Door te oefenen krijgen bewoners meer zelfvertrouwen en weten ze wat te doen.”

Voorkomen van brand allerbelangrijkste
Naast weten wat te doen bij brand, is het volgens de brandweer nog beter om brand te voorkomen. “Preventie is belangrijk. Als je weet wat de grootste risico’s zijn die brand veroorzaken kun je zelf maatregelen nemen. Installeer rookmelders, hang een blusdeken op in keuken, ga veilig om met elektrische apparatuur, kook veilig en zorg voor een vluchtplan voor als het misgaat”, aldus Piet Buiten van de brandweer Flevoland. “We geven daarover graag advies.”

Na afloop wordt de brandoefening geëvalueerd en het calamiteitenplan verder geactualiseerd. “Van trainen en oefenen kunnen wij ook leren. We gebruiken de kennis die we opdoen in Almere om ook andere bewoners alert te maken en onze huurwoningen nog veiliger”, aldus Ronner. Het is de intentie om in de toekomst vaker met de brandweer samen te werken.


Newsalert

Meld u aan voor de newsalert en ontvang bij nieuwe artikelen een melding in uw mailbox.


Deel deze pagina

Plaats op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel op WhatsApp