Bewoners vandaag op de bres voor Olympiabuurt

vrijdag 1 maart 2019

AMSTERDAM – Een aantal bewoners in de Olympiabuurt is ontstemd dat woningcorporatie Ymere circa 8 sociale huurwoningen per jaar in dit deel van Amsterdam-Zuid verkoopt. De bewoners, vrijwel allemaal huurders van Ymere, vrezen dat daardoor de buurt verandert. Ze gaan daarom vandaag de straat op en voeren actie.

Gerenoveerde woningen aan de Olympiaweg in Amsterdam-ZuidWoningen die Ymere nu wil verkopen zijn een aantal jaren geleden grondig gerenoveerd. Het gaat om kleinere woningen van gemiddeld circa 45 vierkante meter. De renovatiekosten waren hoog: ruim 150.000 euro per huis. Dat is en blijft ook voor een woningcorporatie veel geld. Ymere kon de renovatie van de ruim 500 woningen alleen betalen als ook een deel zou worden verkocht.

“De huuropbrengsten dekken bij lange na niet de kosten die we jaarlijks moeten maken voor bijvoorbeeld onderhoud, woningverbetering, renovatie, nieuwbouw en het betaalbaar houden van de huren”, legt Ymere-regiomanager Marjolein Cazemier uit. “Ook hier geldt dat je een euro maar één keer kunt uitgeven en dat alleen de zon voor niks opgaat. Dat is helaas ook voor ons de realiteit.”

Verkoop
En die verkoop, dat is volgens bewoners juist het probleem. Ze stellen dat ze destijds alleen akkoord zijn gegaan met de renovatie onder de voorwaarde dat Ymere maximaal de helft van de woningen zou verkopen. Aan die afspraak zou Ymere zich niet houden, vinden de bewoners.

Ymere bevestigt dat voor de start van de renovatie in 2008 met de bewonerscommissie is gesproken over de hoeveelheid woningen die zouden worden verkocht om alles te kunnen betalen. Cazemier: “Het renovatieplan is daarna ingrijpend gewijzigd. Dat leidde tot hogere kosten en daardoor verkoop van meer woningen.”

Het overleg met de bewonerscommissie ging het in de daaropvolgende jaren vooral over het renovatieproject zelf. Verkoop was geen gespreksonderwerp meer. “Dat heeft geleid tot veel misverstanden over en weer. De bewoners dachten dat het percentage verkoop begrensd was, wij hadden daar duidelijker over moeten zijn”, zegt Cazemier. Ymere heeft daarover begin 2017 een brief aan de bewonerscommissie gestuurd met een toelichting.

“We waarderen de enorme betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt. Voor Ymere geldt dezelfde betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor alle buurten, wijken en steden waar we actief zijn. Dat is bepalend voor alle keuzes die we maken”, vertelt Cazemier. “Verkoop van woningen is de realiteit waar we mee te maken hebben. Daar kun je van alles van vinden, maar zonder verkoop van woningen kan een woningcorporatie niet doen wat ze moet doen.”

Ymere-regiomanager Marjolein CazemierDe verkoop is en blijft een terugkerend discussiepunt tussen de huurders en Ymere. “Dat is jammer. Over de verkoop verschillen we al tien jaar van mening. Het is in alle voorbije jaren niet gelukt dat op te lossen. Of het dan nu nog wel gaat lukken is de vraag”, aldus Cazemier.

Historisch zo gegroeid
Amsterdam-Zuid is van oudsher een deel van de hoofdstad, in vergelijking met andere wijken, met een relatief kleiner aandeel sociale huurwoningen. Het eigen woningbezit is er hoog. “Dat kun je de Amsterdamse woningcorporaties van nu niet aanrekenen. Dat is historisch zo gegroeid. De arbeiders woonden in Noord bij de scheepswerven, de burgerij in Zuid”, weet Cazemier. “Het Gemeentelijk Woningbedrijf heeft destijds bijvoorbeeld de Van der Pek-buurt gebouwd, Floradorp, Betondorp en al die andere typische wijken van vroeger. Ter vergelijking: dat was bijna 100 procent sociale huur.

Ymere benadrukt dat het openstaat voor ‘goede feedback’. “Zeker van een actieve en betrokken groep bewoners als onze huurders in de Olympiabuurt. Dat is ook de reden waarom we niet alle sociale huurwoningen verkopen”, zegt Cazemier. “Ook bij de verkoop van circa 8 woningen per jaar blijven er voldoende sociale huurwoningen in dit deel van Amsterdam over. Ymere is niet de enige corporatie in de buurt. En vergeet niet dat een verkocht huis een huis blijft waar mensen kunnen wonen.”


Newsalert

Meld u aan voor de newsalert en ontvang bij nieuwe artikelen een melding in uw mailbox.


Deel deze pagina

Plaats op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel op WhatsApp